Elektronisk identifiering

FI SV EN


toimikortti

Av Befolkningsregistercentralen utfärdat smartkortvetuma

Vetuma nätidentifiering med bankkoder eller mobilcertifikatkatso

Skatteförvaltningens identifieringstjänstsuomi

suomi.fi idetifiering